Poslání

Posláním služby Noclehárna je poskytnutí zázemí pro přenocování a možnost provedení osobní hygieny v bezpečném prostředí soběstačným mužům a ženám, kteří se ocitli v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cíl služby

 • zmírnění krizové situace
 • minimalizování zdravotních a sociálních rizik spojených se způsobem života
 • podpora při řešení situace směřující k sociálnímu začlenění

Služba je poskytována

 • mužům a ženám v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
 • osobám starším 18 let
 • osobám fyzicky soběstačným

Zásady poskytované sociální služby

 • Zachování lidské důstojnosti: respektujeme hodnotu a důstojnost každého uživatele, dbáme na ochranu jejich soukromí a intimity
 • Respekt a úcta: ke každému uživateli, jeho minulosti a pohledu na vlastní budoucnost, k jeho rozhodnutím a způsobu života
 • Individuální přístup k uživateli: službu poskytujeme s ohledem na individuální potřeby každého uživatele
 • Aktivita a samostatnost: podporujeme uživatele v aktivním a samostatném přístupu k řešení jeho nepříznivé sociální situace

Základní činnosti:

 1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. Poskytnutí přenocování
 3. Sociální poradenství (pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, doklady, sociální dávky, zprostředkování navazujících služeb atd.)

Kapacita: 7 lůžek
Cena za nocleh: 60 Kč

 

Další informace pro zájemce:

Zájemci o službu mohou kontaktovat sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách na výše uvedené adrese nebo telefonním čísle.
Noclehárnu nabízíme v jednom pětilůžkovém pokoji pro muže a jednom dvoulůžkovém pro ženy.
Při využívání služby je uživatel služby dodržovat Vnitřní pravidla Noclehárny.
 
Vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí u personálu služby.

Aktualizováno: březen 2024

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus