Posláním služby Noclehárna je poskytnutí noclehu a podmínek pro osobní hygienu mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Posláním je rovněž pomoc lidem bez přístřeší, která směřuje k předcházení sociálního vyloučení a k podpoře sociálního začlenění těm, kteří chtějí svoji situaci aktivně řešit.


Nepříznivou sociální situací je zejména:

 • ztráta domova nebo bydlení,
 • nejisté, nevyhovující, nebo ohrožující bydlení,
 • zřejmý nedostatek prostředků pro zajištění běžného bydlení nebo ubytování,
 • propuštění z vězení nebo zařízení ústavní péče.

Služba je poskytována:

 • mužům a ženám v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
 • osobám starším 18 let
 • osobám fyzicky soběstačným

Pro poskytnutí služby není rozhodující, jakým způsobem se osoby do tíživé situace dostaly.

Služba není dočasně poskytnuta osobě, která je momentálně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek agresivní.

Cílem sociální služby je:

 • zajištění základních lidských potřeb – hygiena, spánek, teplo, bezpečí, zázemí,
 • snížení psychosociálních a zdravotních rizik, která přináší způsob života uživatelů,
 • motivace uživatele k péči o vlastní osobu – dodržování hygieny (sprchování, čistý oděv),
 • motivace uživatele k řešení nepříznivé sociální situace, v níž se ocitl.

Zásady poskytované sociální služby

 • Zachování lidské důstojnosti: uživatelům služeb vykáme, oslovujeme je příjmením a respektujeme jejich intimitu.
 • Diskrétnost: při práci s informacemi poskytnutými uživatelem a týkající se jeho osoby.
 • Dobrovolnost: sociální služba a veškeré činnosti z ní vyplývající jsou poskytovány uživateli pouze s jeho informovaným souhlasem.
 • Individuální přístup k uživateli: každý uživatel má jiné potřeby a přání, které pracovníci při poskytování sociální služby respektují.
 • Spolupráce a partnerství: každému uživateli je nabídnuto sociální poradenství při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Uživatel služby je pro pracovníky partnerem, jehož názory a rozhodnutí respektujeme který může mít svůj názor a jehož rozhodnutí je závazné.
 • Aktivita a samostatnost: snahou je společné hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem za podpory pracovníků.

Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zázemí a přenocování.  

Základní činnosti:

 1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. Poskytnutí přenocování
 3. Sociální poradenství (pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, doklady, sociální dávky, zprostředkování navazujících služeb atd.)

Kapacita: 7 lůžek
Cena za nocleh: 60 Kč

 

Další informace pro zájemce:

Zájemci o službu mohou kontaktovat sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách na výše uvedené adrese nebo telefonním čísle.
Noclehárnu nabízíme v jednom pětilůžkovém pokoji pro muže a jednom dvoulůžkovém pro ženy.
Při využívání služby je uživatel služby dodržovat Vnitřní pravidla Noclehárny.
 
Vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí u personálu služby.

Aktualizováno: květen 2023

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus