Posláním Domácí ošetřovatelské péče Centra sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace je poskytování ošetření uživatelům v domech s byty zvláštního určení, dříve známé jako DPS, v jejich vlastních domácnostech. Odborná zdravotnická péče je poskytována uživatelům s chronickým onemocněním, při akutním onemocnění, uživatelům tělesně postiženým a závislým na pomoci druhé osoby.

Cílem je umožnit uživatelům léčení v domácím prostředí, zkrátit pobyt v nemocnici a tím zlepšit kvalitu jejich života.

Cílová skupina, které jsou naše služby nabízeny, jsou senioři a uživatelé s tělesným postižením, kteří bydlí v domech s byty zvláštního určení v ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov. Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny mají péči, pokud je tzv. „na poukaz“ předepsaný lékařem, bezúplatně. Klienti VZP si péči realizovanou bez poukazu hradí. Klienti ostatních pojišťoven si poskytnuté úkony hradí vždy. S každým uživatelem je sestavena smlouva na konkrétní ošetřovatelský úkon.

Nejčastěji poskytované úkony:

  • převaz poranění, drobných ran, bércových ulcerací,
  • bandáže dolních končetin,
  • příprava léků do lékovek a donáška léků spojená s dohledem,
  • aplikace injekce, aplikace léků do tělesných dutin, na pokožku,
  • měření krevního tlaku, teploty,
  • odběr biologického materiálů, měření glykémie,
  • proplach a výměna permanentního katétru,
  • ošetřovatelská rehabilitace aj.

Úplný seznam poskytovaných ošetřovatelských úkonů spolu s jejich cenou viz Úhrada za poskytování ošetřovatelských úkonů.

Domácí ošetřovatelskou péči poskytují registrované všeobecné sestry jak během všedních dnů, tak v případě potřeby a na základě ordinace lékaře i během víkendů.

Péče se vždy poskytuje na základě doporučení praktického lékaře uživatele, se kterým registrovaná zdravotní sestra při ošetřování úzce spolupracuje.

Aktualizováno: červenec 2023

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus