Motto:

„Být druhému člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější – v lásce, v životě i v umírání.“

Elisabeth Kübler-Ross

Od 1. ledna 2023 se naše organizace – Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace (dále jen „Centrum“) zapojila pro projektu nadačního fondu Abakus s názvem Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Do programu jsme zapojili obě naše služby, a to Domov pro seniory i Domov se zvláštním režimem.

Téma smrti je ve společnosti stále tabuizováno, velmi těžko se o něm hovoří a často nejsme schopni najít správná slova.

Díky podpoře nadačního fondu Abakus projdou naši pracovníci během následujících dvou let intenzivním vzděláváním a naučí se komunikovat s rodinou i pracovat s tématem smrti. Součástí promyšlené strategie je propojovat organizace, které si již programem prošly a nováčky jako jsme my a díky tomu vytvořit síť organizací, které se budou vzájemně podporovat, učit jedna od druhé a inspirovat se.

V naší organizaci bylo téma paliativní péče dlouho diskutováno, nyní přecházíme od teorie k praxi. Vytvořili jsme paliativní tým, který se pravidelně schází, díky mentorce, která nás provází jednotlivými etapami máme jasné mantinely a podporu v začátku naší práce. Pracovníci napříč pozicemi v organizaci jsou ztotožněni se zavedením paliativní péče v našich službách a chtějí se v této oblasti vzdělávat. Navázali jsme také spolupráci s mobilním hospicem Oblastní charity Znojmo.

Čeká nás velký kus práce, neboť si uvědomujeme, jak náročné toto téma je, jak křehcí jsou lidé, kterých se týká a jak moc je potřeba citlivě komunikovat.

Prvním počinem, kromě tvorby základních materiálů a sestavení týmu, bylo vybavení konzultační místnosti, abychom mohli rodinám poskytnout soukromí a důstojné zázemí při řešení těžkých životních situací.

Děkuji nadačnímu fondu Abakus za podporu a všem pracovníkům za jejich zapojení a osobní přínos.

Mgr. Radka Sovjáková
ředitelka

Paliativní péče - úvodní informace

Tisková zpráva ke stažení (PDF)

 

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus