Projekt

www.esfcr.cz

Projekt „Podpora zkvalitňování sociálních služeb v organizaci Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007627, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

odkaz →

Blížící se akce

Žádné události

Důležité!

   Preventivní karanténa pobytových služeb  

Přistoupili jsme k preventivní karanténě v pobytových službách organizace:
 Domov pro seniory
 Domov se zvláštním režimem
 Odlehčovací služby

Platí od 1. 4. 2020 na dobu 14 dnů.

Děkujeme za pochopení.

 

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • Vyrobil Martin Grus - Studio Tužka