Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil osobě zajišťující péči o svého blízkého. Jedná se o zajištění kvalitní a bezpečné péče a podporu osobě, o kterou je pečováno a která potřebuje pomoc jiné osoby v základních životních oblastech.

Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cíle sociální služby – odlehčovací služby:

Cílem sociální služby je uživatel, kterému:

 • je umožněno pomocí poskytnutí odlehčovací služby po přechodnou dobu setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
 • poskytnutí úlevy pečující osobě či rodině
 • zajištěn důstojný život
 • udržení soběstačnosti a stávajících dovedností

Zásady poskytované služby:

 • dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
 • individuální přístup a respektování osobnosti uživatele
 • flexibilita poskytované služby
 • odbornost a profesionalita
 • zachování mlčenlivosti

Okruh osob, kterým je sociální služba určena - osoby v nepříznivé sociální situaci:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura

 • osobám starším 18 let

Komu služby neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Úhrada služeb:

 • služby jsou poskytovány za úhradu, dle platného úhradovníku

Kapacita: 5 lůžek

Prostředí a podmínky:

Prostředí a podmínky poskytované pobytové služby jsou vyčleněny prostory Vančurova 17a, Znojmo. Jedná se o bytovou jednotku rozčleněnou na 3 pokoje (1 jednolůžkový, 2 dvoulůžkové) a hygienické zázemí. Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě.

Sociální služba je přístupná městskou autobusovou dopravou. Služba je vzdálena od centra města asi 10 minut jízdy.

Možnost podání stížnosti:

Každý uživatel odlehčovací služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Stížnost je vyjádření nespokojenosti vyžadující odezvu. Nemusíte mít obavu podat stížnost. Za podání stížnosti nebudete nijak postihováni, naopak stížnosti jsou využívány ke zvýšení kvality sociální služby. Stížnosti se řeší individuálně, na Vaši žádost bude zachována mlčenlivost o Vaší totožnosti.

 

Odlehčovací služby 1

Odlehčovací služby 2

Odlehčovací služby 3

Aktualizováno: březen 2023

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus