DOPORUČENÍ A POKYNY K NÁVŠTĚVÁM – NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

S účinností od 22. 11. 2021 do odvolání jsou povoleny návštěvy uživatelů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže, že splňuje některou z následujících podmínek:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
 2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem;
 3. osoba byla očkovaná proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, který stvrzuje, že osoba podstoupila očkování proti onemocnění covid-19 a že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
 • Na místě není možné podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování k použití laickou osobou.
 • Návštěvní hodiny jsou určeny každý den od 13:30 do 16:30 hodin. Stanovený čas je závazný.
 • Na návštěvu je nutné se dopředu OBJEDNAT! Rezervace možná denně mezi 13:00 – 14:30 na jednotlivých odděleních. V jinou dobu je možná také, ale vzhledem k provozu oddělení nejsme schopni zaručit, že personál bude přítomen u telefonu.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max 2 dospělé osoby a max 2 děti do 15ti let na jednoho uživatele ve stejném čase – na dvoulůžkových pokojích maximálně návštěva u jednoho uživatele – nutná rezervace předem. U mobilních uživatelů je možné využít společné prostory, i na toto se vztahuje systém rezervace. Doba jedné návštěvy je max. 1 hodina.
 • V případě, že příchozí do zařízení má tělesnou teplotu 37,0 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19 (byť se prokáže negativním testem), je zamezeno jeho přístupu do budovy. Každá navštěvující osoba je dotázána na symptomy koronavirové nákazy nebo vyplní dotazník včetně dětí, za které zodpovídají dospělé osoby. Svým podpisem stvrdí správnost údajů i seznámení se s vyvěšeným návštěvním řádem.
 • Děti do 12ti let budou zaznamenány na čestné prohlášení doprovázející dospělé osoby. Pouze jméno a informace o nepřítomnosti symptomů na nemoc COVID-19.
 • U vstupu do budovy B všichni příchozí provedou dezinfekci rukou. V budově A provedou desinfekci rukou při vstupu na oddělení.
 • Všichni příchozí musí mít po celou dobu návštěvy ochranu dýchacích cest (nos, ústa) a to VLASTNÍ respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusejí mít ochranný prostředek dýchacích cest a s výjimkou dětí do patnácti let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (ústa, nos), který brání šíření kapének). Personálem bude prováděna kontrola v průběhu návštěvy. Nedodržení ze strany návštěvníků bude důvodem k vyzvání, aby návštěva opustila okamžitě zařízení.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob. Nutné je dodržovaní hygienických pravidel, odstupů a běžných nařízení.
 • Ve společných prostorách není možná konzumace nápojů a potravin.
 • Poskytovatel sociální služby během dne zajistí zvýšenou dezinfekci ploch a vnitřního vybavení neprodleně po každé návštěvě, včetně všech použitých pomůcek.

Děkujeme za respektování pravidel a dodržování návštěvního řádu.

Mgr. Radka Sovjáková, DiS., ředitelka

Návštěvní řád v PDF

 

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus