Důležité!

Informace k návštěvám - na návštěvu mohou osoby, které splňují podmínky COVID-19 →. Nutné objednání předem a vlastní respirátor KN95 nebo FFP2.


Na základě usnesení vlády ČR č. 297 se mění možnost návštěv v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a Odlehčovacích službách.

Na návštěvy mohou osoby, které:

  1. Mají negativní výsledek PCR nebo antigenního testu ne starší než 48h.
  2. Jsou prokazatelně ve lhůtě 90 dní po prodělané nemoci COVID-19.
  3. Podstoupily očkování proti onemocnění COVID-19 a v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky.

Ostatní opatření zůstávají i nadále v platnosti. Tedy ochrana nosu a úst respirátorem FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy, objednání se na návštěvu.

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus