Posláním Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy je poskytovat odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci. Poradna svojí činností přispívá k utváření příznivých rodinných, partnerských a jiných mezilidských vztahů, napomáhá rozpoznat a odstranit příčiny poškození těchto vazeb a podporuje opětovné obnovení kvality života klientů.

Poskytování služeb se v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.  Dle §37 tohoto zákona sociální poradenství zahrnuje (citace):

 • a) základní sociální poradenství
 • b) odborné sociální poradenství

Cílová skupina

 • osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Věková struktura

 • sociální služba je poskytována osobám od 18 let věku

Cíle poskytované služby

 • sociální a psychologická podpora schopností zvládat náročné situace
 • stabilizace manželského/partnerského a rodinného života
 • nastavení optimálních podmínek pro uspokojení základních vývojových potřeb dítěte v rodině
 • posílení a stabilizace rodinných vztahů v kontextu celé mezigenerační šíře
 • pomoc při řešení sociálních dopadů nepříznivých životních událostí

Zásady naší práce

 • sociální a psychologické poradenství poskytujeme bezplatně
 • nevyžadujeme žádné doporučení
 • zaručujeme mlčenlivost, diskrétnost a ochranu sdělených informací
 • vycházíme z individuálních potřeb klienta, jeho očekávání, cílů a možností
 • respektujeme svobodnou vůli, práva a přání klienta
 • pracujeme v souladu s etickým kodexem organizace

Můžete se na nás obrátit, pokud:

 • máte problémy v komunikaci, „nemůžete se domluvit“
 • zažíváte krizi vztahu
 • zvažujete rozchod nebo rozvod a chcete tuto obtížnou situaci co nejlépe zvládnout
 • rozcházíte se nebo rozvádíte a chcete se poradit, jak o tom mluvit s dětmi, jak jim pomoci, aby rozpad rodiny zvládly co nejlépe
 • rozešli jste se a nemůžete se s rozpadem vztahu vyrovnat
 • trápí vás žárlivost
 • prožili jste, nebo prožíváte nevěru
 • potýkáte se s agresivními projevy ve vztahu
 • máte pochybnosti o výběru partnera, nebo máte dojem, že si „pořád vybíráte špatně“
 • chodíte spolu a váháte, zda spolu začít bydlet, vzít se, založit rodinu
 • vy nebo váš partner máte zdravotní potíže, které vnímáte jako důsledek problémů ve vztahu, nebo potíže, které váš vztah ovlivňují
 • vy nebo váš partner se potýkáte se závislostí, která narušuje vztah
   
 • vás trápí špatné vztahy mezi rodinnými příslušníky, členové vaší rodiny spolu nevycházejí
 • potýkáte se s výchovou dětí, nevíte si rady
 • jste prarodiče, teta nebo strýc a nevíte si rady s dětmi nebo jejich rodiči
 • vaše dítě má zdravotní nebo jiné potíže, nevíte, jak mu pomoci nebo ho podpořit
 • rozcházíte se, nebo jste se rozešli a nemůžete se jako rodiče domluvit
 • potřebujete pomoci s dohodou, např. o péči o děti, styku s dětmi, aby vaše děti zvládly váš rozchod co nejlépe
 • žijete s novým partnerem či partnerkou (a jeho/jejími dětmi), potýkáte se s problémy nového soužití
 • potýkáte se s agresivními projevy v rodině
 • někdo ve vaší rodině má zdravotní problémy, které mají dopad na celou rodinu
 • vás trápí komplikované sousedské vztahy
   
 • máte obtíže v komunikaci
 • trápí vás nejistota, nejste sami se sebou spokojeni
 • trápí vás osamělost
 • máte potíže ve vztazích – a to nejen s partnerem nebo v rodině
 • zažili jste bolestnou ztrátu, smrt někoho blízkého, nebo změnu, se kterou se nemůžete vyrovnat
 • máte zdravotní potíže, o kterých se domníváte, že vycházejí ze stresu, z psychiky
 • zažíváte krizi, máte pocit, že ztrácíte smysl života
 • nebo máte jiné potíže, se kterými si nevíte rady

Kdo se Vám bude věnovat

 • psychologové
 • sociální pracovnice

Jakým způsobem pracujeme

Sociální a psychologické poradenství poskytujeme jednotlivcům, párům, rodinám. Individuální konzultace trvá obvykle 60-90 minut, konzultace s párem nebo rodinou 90-120 minut.

Je vhodné se předem objednat: telefonicky, osobně, e-mailem.

Kdy se můžete objednat

Pondělí – pátek 7:00 – 15:30
Po domluvě je možné si domluvit konzultaci i v pozdních odpoledních hodinách.

Upozornění

Pokud nejste předem domluveni na účasti dětí, např. v rámci rodinného poradenství, pak si pro děti, prosím, zajistěte hlídání. Jestliže to vaše situace nedovoluje a nemáte nikoho, kdo by Vám děti pohlídal, je možné konzultovat přes Skype nebo po telefonu. Je nežádoucí, aby děti byly konzultacím přítomny. Taková situace je pro obě strany rušivá a pro děti mnohdy i probíraným obsahem zbytečně traumatizující.

Poskytujeme poradenství i telefonicky na číslech 515 224 317 a 604 372 557 nebo přes Skype: Poradna CSS Znojmo

 

Aktualizováno: červenec 2022

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus